Expo 2015 7/8/9 Mei - Sint-Pietersplein - 9000 Gent

www.sustainability2015.be

Duurzame ontwikkeling

Het woord "duurzaam" is hét modewoord dat we dagelijks overal aantreffen in de media. Volgens het woordenboek betekent het zowel iets dat lang meegaat, of iets dat weinig onderhevig is aan slijtage of bederf, maar het betekent ook "iets dat het milieu weinig belast".

"Duurzame ontwikkeling" werd voor het eerst in 1987 aangehaald in het Brundtland-rapport van de World Commission on Environment and Development (WCED). Het betekent letterlijk "een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen".

Maar de meest leuke omschrijving van duurzaamheid hoorden we onlangs van een tiener van een lagere school die na een hele uitleg rond het thema duurzaamheid het als volgt glashelder samenvatte : Genoeg voor iedereen en voor altijd...

"Cradle to Cradle"

In 2002 publiceerden William McDonough en Michael Braungart het inmiddels wereldberoemde boek "Cradle to Cradle": Remaking the Way We Make Things. De centrale gedachte van de "Cradle to Cradle" (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen herbruikt worden in een ander product.

Rond duurzaamheid (in het Engels = sustainability) is bijlange nog niet het laatste woord gezegd en geschreven en we worden letterlijk overspoeld met termen zoals klimaatneutraal / CO2 neutraal produceren of ondernemen, recycling , levenscyclus analyse (LCA), ... Los daarvan starten overal initiatieven rond het opzetten van meetmethodes rond duurzaamheid en het organiseren van onafhankelijke testen om tot het toekennen van labels en certificaten (oa BREEAM) betreffende duurzaamheid te kunnen overgaan. Allemaal nogal verwarrend en soms ingewikkeld.

SUSTAINABILITY 2014

Deze eerste en unieke beurs is opgesplitst in 5 verschillende pijlers:

Mobiliteit, bouwsector, landbouw & voeding, energiesector, milieu & omgeving.

We brengen de beste duurzame producten en diensten uit deze vijf sectoren samen op één plaats en bouwen daarom een duurzaam dorp, toegankelijk van 16 t/m 18 mei 2014 op het Gentse Sint-Pietersplein.

Duurzame producten en diensten zullen daar tentoongesteld of voorgesteld worden op aangename kleine maar fijne standen onder het motto : De boodschap telt, niet de grote show errond !

Vrijdag 16 mei is de beurs uitsluitend toegankelijk voor professionelen, kenniscentra en openbare besturen. Zaterdag 17 en zondag 18 mei is de beurs publiek toegankelijk.

Heel wat beroepsorganisaties en firma's hebben nu al hun steun en aanwezigheid toegezegd en onderhandelingen met media-partners lopen volop. Stad Gent ondersteunt als lokale overheid voluit dit initiatief , evenals de Belgian Sustainable Building Council (BSBC – waarin alle regionale overheden) , CEDUBO , VIBE, …

Het salon wordt omkaderd op 16 mei 2014 met een professionele STUDIEDAG en een groot publiekstoegankelijk AVONDDEBAT in de Rijksuniversiteit Gent, UFO-gebouw, Sint-Pietersnieuwstraat.

Volgende topsprekers hebben hun medewerking al toegezegd:
Prof.Dr. Michael BRAUNGART (co-auteur van Cradle-to-Cradle), Martin TOWNSEND (director Sustainability van BRE-BREEAM Global), Ir.Dr. Peter Tom Jones (onderzoeksmanager aan KU Leuven)…

Enkele sterke troeven waarom U als standhouder niet mag ontbreken op SUSTAINABILITY 2014 :

De beurs heeft tot doel zij die écht met duurzaamheid bezig zijn te bundelen op één plaats. Wij nodigen dus slechts diegenen uit die de beste en meest innovatieve producten en diensten aanbieden op dat vlak. We willen daarmee garanderen aan zowel standhouders als bezoekers dat wie op Sustainability2014 aanwezig is als standhouder het écht meent met die duurzaamheid en dat er een langetermijnvisie aanwezig is in de firma.

Voeg bij Uw aanvraag tot deelname als standhouder een duidelijke vermelding van welk duurzaam product of welke duurzame dienst U zal aanprijzen op deze innovatieve beurs. Wij garanderen dat U een bijzonder snel antwoord krijgt en we ondersteunen Uw producten en Uw diensten efficiënt via onze communicatiekanalen.

Een nationale beurs met standhouders uit geheel België

We kozen resoluut voor een nationale beurs, met standhouders uit geheel België. De reclame wordt dan ook in die zin via ons netwerk en onze media-partners nationaal gevoerd.

De bereikbaarheid van Gent en specifiek dan het Sint-Pietersplein zijn heel grote troeven. Zowel via snelwegen als via het openbaar vervoer is Gent zeer toegankelijk. Onder het Sint-Pietersplein ligt een parking (P10) die 24/24u geopend is en 700 plaatsen telt. Er passeren meerdere buslijnen en de tram is op loopafstand.

De bouwsector als grote speler

De bouwsector zal een grote speler zijn op de beurs want duurzaamheid is hét thema in die sector en andere beurzen geven niet altijd de kans om echt voluit te focussen op dat specifieke thema.
Projectontwikkelaars zoals Ertzberg (Leuven) komen tijdens lezingen vertellen hoe ze met het project TWEEWATERS in Leuven de hoogste BREEAM kwalificatie bereikten, producenten zoals Derbigum komen hun Cradle-to-Cradle gecertificeerd DerbiPure product aanbevelen (één der eerste certificaten in België), anderen komen aangeven waarom het label Natureplus zo belangrijk is voor hun bedrijf... en nog vele anderen.

CEDUBO (Centrum duurzaam bouwen) en VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch bouwen en Wonen) en de partners uit de nieuwe Belgian Sustainable Building Council ondersteunen deze beurs. Bij deze laatste zitten ook CERAA (Brussel), Cluster Ecobuild (Bxl), Cluster Eco-construction (Wallonie), Cluster Cap2020 (Wallonie)... maar ook het WTCB en de beroepsfederaties uit de bouwsector...

De sector landbouw en voeding

De sector landbouw en voeding kent een snelle evolutie ; biologische producten zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Is die voeding of zijn de afgeleide producten nu biologisch of duurzaam geproduceerd ? Wat zijn de verschillen ? Ook qua labels is er nog werk aan de winkel en vele firma's zeggen wel vandaag dat ze tegen overmorgen CO2-neutraal willen produceren, maar gaat dat wel lukken ? En vooral, hoe ? Is het logisch dat we jaar in jaar uit vrijwel de klok rond vers fruit en groenten aangeboden krijgen uit alle hoeken van de wereld ? Ook een discussie waard...
Kan onze Belgische landbouw evolueren naar een duurzame landbouwsector en wie zijn de koplopers daarin ? Zijn er toeleveranciers die slimme producten hebben om daarbij te helpen ?
Redenen genoeg om aanwezig te zijn op Sustainability 2014 !

Voor wat betreft de sector mobiliteit voorzien we...

Voor wat betreft de sector mobiliteit voorzien we voldoende buitenruimte om wagens, fietsen, scooters en dergelijke tentoon te stellen én we voorzien specifiek voor de fietsen een "Bikers place" om het publiek de kans te geven eens echt te voelen hoe fijn die dingen wel zijn om mee te rijden.

Wagens, scooters en aanverwanten kunnen rond het Sint-Pietersplein gedemonstreerd worden. Grote firma's maar ook openbare besturen kijken reikhalzend uit naar intelligente aankopen op dat vlak. Zowel op de professionele dag als tijdens de publieksdagen krijgt iedereen de kans tijdens deze beurs rond duurzaamheid er kennis mee te maken.

De administraties van de regionale overheden maar evenzeer ook deze van de Provincies, de steden en gemeenten evenals van de parastatale instellingen hebben behoefte aan kennis en informatie rond het nieuwe aanbod op de markt voor wat betreft duurzame voertuigen en de vooruitstrevende technologie dienaangaande. Het spreekt vanzelf dat we deze mensen bevoorrecht gaan uitnodigen om dit te komen ontdekken op onze beurs, want ze zijn de eersten, zoniet dé belangrijkste klanten voor jullie ! En daarvoor alléén al organiseren we een professionele dag op vrijdag 16 mei.

Maar uiteraard zijn de publieksdagen ook ideaal om jullie producten te tonen aan zowel particulieren als professionele aankopers, dus we gaan onze reclame ook op hun toespitsen.

Verwacht U dus aan heel wat interesse en profiteer van deze unieke beurs om de opmars van de duurzame mobiliteit een flinke duw in de rug te geven !

De energiesector

De sector energie lag de laatste jaren zwaar onder vuur. Dat had enerzijds te maken met prijzen maar ook met de manier waarop energiemaatschappijen zich positief of negatief profileren. Concurrenten slaan elkaar rond te oren met termen zoals schone energie, milieuvriendelijk gewonnen energie, duurzaam verkregen energie, ... Iedere speler zet windmolens, zonnepanelen, warmtepompen…. op zijn website. Is dat haalbaar ?

Levert de energiesector werkelijk zoveel inspanningen dan dat ze beweren en hoeveel percentage daarvan is echt duurzaam gewonnen energie ? De energiesector is ook verweven in sectoren zoals de bouw, agrarische sector, voeding, mobiliteit en draagt een aldus een zeer grote verantwoordelijkheid.

Milieu en omgeving

De sector milieu en omgeving is klassiek allicht de meest voor de hand liggende als we spreken over duurzaamheid. We zagen de laatste 50 jaar heel veel bewegen in die sector en de woorden "groen", "milieubewust" ondernemen, "ecologisch" ondernemen en nu "duurzaam" ondernemen passeerden de revue. Als we onze planeet willen behoeden voor de nu duidelijk geprogrammeerde ondergang zullen we toch moeten radicaal anders gaan wonen, werken, produceren, ondernemen, ons verplaatsen... wat je maar wil.

Houden we voldoende rekening met ons milieu en onze omgeving bij al die hier vermelde activiteiten ? Wie kan ons gidsen ? Intelligente ontwerpers en studieburelen ? Moet de overheid meer doen en ons al of niet verplicht gidsen ? Zijn er voorbeelden van hoe het zou moeten ? We voorzien ruim plaats voor verlichte geesten met goeie ideeën, diensten of producten in dat verband.